നിങ്ങൾ ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണോ? 

ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കിതാ ഒരു സുവർണാവസരം!!

ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം സിവിലിൻസിന്റെ Best Overseer Online Recorded Classesലൂടെ വെറും 6000/- രൂപയ്ക്ക്.

അതോടൊപ്പം 10% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ OVERSEER10 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക.

KWATracer,  PWDOverseer Gr.II, LSGD-Overseer Gr.II, KSCC-Engineering Assistant GR.III, Soil Survey & Soil Conservation Dept. – Tracer & Work-superintendent തുടങ്ങി 6 തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷ മെയ് 6, 15 തീയതികളിലായി നടത്തുമെന്ന്   PSC അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 6 , മെയ് 15 തീയതികളിലായി നടത്താനിരിക്കുന്ന വിവിധ ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കാം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ പരിശീലന രംഗത്തെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള  Best Overseer Online Recorded Classes ലൂടെ !

✅ 17 സബ്ജക്ടുകള്‍

✅ ഓരോ recorded വീഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പവും Assessment Tests

✅ 1500 ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും ചേര്‍ന്ന 15 ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് സീരീസ്

✅ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ സംശയനിവാരണത്തിനായി ഫാക്കല്‍റ്റി സപ്പോര്‍ട്ടോടുകൂടിയ ഡിസ്‌കഷന്‍ ബോര്‍ഡ്.

✅️ ഇതോടൊപ്പം KWA Tracer പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട Mechanical Engineering topics ഉൾപ്പെടുത്തിയ Recorded videos.

എല്ലാത്തിനുമുപരി സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പരീക്ഷ പരിശീലന രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകര്‍ നയിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകള്‍!

Purchase Now

#learn_from_the_best

1 Comment

Leave a comment