നിങ്ങൾ ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണോ? 

ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കിതാ ഒരു സുവർണാവസരം!! ഓവർസീയർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം സിവിലിൻസിന്റെ Best Overseer Online Recorded Classesലൂടെ വെറും 6000/- രൂപയ്ക്ക്. അതോടൊപ്പം 10% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ OVERSEER10 എന്ന കൂപ്പൺ […]

DETAIL

Components of Pitched Roof

  ROOF COMPONENTS Main roof components 1.Span: Clear Horizontal distance between two supports 2. Effective span: Centre to centre distance between two […]

DETAIL

Easy way to study dimensionless numbers

Easy way to study dimensionless numbers There is an easy way to study dimensionless numbers using the following video. The use of […]

DETAIL

ഇനി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കാം; നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാന്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ്

ഇനി സ്വയം സാക്ഷ്യപെടുത്തിയും കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കാം;  കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്-മുനിസിപ്പല്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാന്‍ ഗവര്‍ണറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. 1994 ലെ […]

DETAIL

All India GATE 2021 Online Mock Test

All India GATE 2021 Online Mock Test Hey GATE Aspirants! We have got something big for you! 🎉 Here is a chance […]

DETAIL

ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ജാഗ്രതാ നിർ‍ദേശങ്ങൾ‍ ഇനി “രശ്മി” വഴി

ഡാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാഗ്രതാ നിർ‍ദേശങ്ങൾ‍ ഇനി അത്യാധുനിക സംവിധാനമായ ” RESHMI FOR DAMS ” ലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ‍വരെ അപ്പപ്പോൾ‍ […]

DETAIL

GATE Civil Preparation Strategy – For Final Lap

Here is our GATE Civil Preparation Strategy! Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is a national examination conducted jointly by Indian Institute of […]

DETAIL

Civilianz Irrigation Dept AE Mock Interview – Meet our panel members

Civilianz Irrigation Dept AE Mock Interview – Meet our panel members Our expert team of panel members (Retd. Professionals) from various departments […]

DETAIL

സിയാൽ ഗോൾഫ് തടാകത്തിൽ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാൻറ്

ലോകത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ സൗരോ‌ജ വിമാനത്താവളമായ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ (സിയാൽ) പെരുമയിൽ പുതിയൊരു പൊൻതൂവലായി ഒഴുകുന്ന (ഫ്ളോട്ടിംഗ്) സൗരോർജ പ്ലാൻറ് സിയാൽ ഗോൾഫ് തടാകത്തിൽ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാൻറ് സിയാൽ […]

DETAIL

കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എൻ.എ.ബി.എൽ അംഗീകാരം

കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എൻ.എ.ബി.എൽ അംഗീകാരം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എൻ.എ.ബി.എൽ (നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ്) അംഗീകാരം. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളായ […]

DETAIL